Евапоративно ладење

Picture1

Baltimore Aircoil ладилни кули со отворен/затворен круг на водата
Серии: VTO-1, VTL-E, S1500E, S3000E, PTE, VXI, VFL, HFL, FXVE, HXI, FXV-D, PFE со капацитети од 3 до 455 l/s проток на вода.

bac_01

bac_02

Baltimore Aircoil евапоративни кондензатори
Серии: VXC, VCL, CXV, CXVE, CXV-D, PCE, HXC, DCV-AD со капацитет на кондензатор од 60 до 6920 kW

Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture66 Picture61 Picture62

Baltimore Aircoil термални системи за акумулација на студ за заштеда на енергија (thermal storage)
Серија за индустриско ладење TSU-C/D (325 до 5060 kWh) и климатизација TSU-M, TSC (647 до 2676 kWh).

bac_03

bac_04