Акција

WiFiАКЦИЈА 50% попуст на Wi-Fi модул за далечинска контрола на клима уред преку мобилен телефон.

  • Haier Wi-Fi Control Technology го контролира клима уредот со Android и iOS паметни телефони или таблети кои можат да се поврзат на интернет.
  • Со помош на Haier Wi-Fi Control Technology може да се контролира вклучување/исклучување на клима уредот, брзина на дување, неделен/дневен TIMER.

 

Купувај на 6 рати без камати - Енергија