Roof Top

Carrier%20Logo%20New%20201050ua3-300x209 50UA-UH Carrier 50UA/UH rooftop единици

  • Капацитет: 43 ÷ 121 kW
  • Проток на воздух: 9.000 ÷ 20.000 m³/h
  • Пакетни rooftop единици за надворешна монтажа, идеални за ладење/греење на големи простори со поголем волумен, трговски центри, комерцијални објекти, индустриски објекти итн
  • Во изведба само ладење или топлинска пумпа
  • Голем број на опции (рекуператорска секција, изменувачи за топла вода, филтерски секции, VFD вентилатори, вентилатори со high static опција…)
  • Висока ефикасност при делумно оптоварување при работа со VAV supply fan option
  • Опција за поврзување на секција за греење на природен гас, сертификат за квалитет од Eurovent