Каналски | Касетни | Плафонски

Каналски | Касетни | Плафонски

carrier20logo P020130729520121831845-za-web (1)
Каналски клима уреди
Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
 • Каналска изведба со можност за вградување во спуштен плафон (висина од 275мм) за подобар естетски изглед
 • високи SEER и SCOP со А+ / А+ енергетска класа на ладење / греење
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • флексибилност на поврат на воздух од долу и позади и можност за довод на свеж воздух
 • вградена пумпа за конденз
 • жичен далечински управувач (со опција за тајмер)
 • модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем),
 • можност за подесување на статичкиот притисок од 40 до 120 Pa
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 75 m
duct---super-slim_2.jpg.220px Каналски клима уреди (SLIM)
Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 5,6 kW
 • Каналска изведба (SLIM) со можност за вградување во спуштен плафон (висина од само 210мм) за подобар естетски изглед
 • високи SEER и SCOP со А / А енергетска класа на ладење / греење
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • флексибилност на поврат на воздух од долу и позади и можност за довод на свеж воздух
 • вградена пумпа за конденз
 • жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем)
 • можност за подесување на статичкиот притисок до 44 Pa
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 50 m
lcb0_300 Каналски клима уреди (DI BIG)

 • Греење: -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +43°C
 • Капацитет: 20,0 ÷ 27,0 kW
 • Каналска изведба (DI Big) со големи капацитети висок статички притисок и можност за подесување до 196 Pa
 • високи EER и COP на ладење / греење,
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • можност за довод на свеж воздух
 • жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем)
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 70 m
cassette-60x60.jpg.220px Касетни клима уреди (RASTER 600х600 mm)
Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 5,6 kW
 • Касетна изведба за вградување во спуштен плафон (висина од само 268мм) за подобар естетски изглед,
 • високи SEER и SCOP и А+ / А+ енергетска класа на ладење / греење
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • четиристран панел за рамномерна дистрибуција на воздухот
 • ниско ниво на бучава со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена
 • вградена пумпа за кондензна вода (висина на подигање до 850 mm),
 • можност за довод на свеж воздух, жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем)
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 50m
cassette-standard.jpg.220px Касетни клима уреди (840х840 mm)                                                             Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
 • Касетна изведба за вградување во спуштен плафон (висина од само 256мм) за подобар естетски изглед
 • високи SEER и SCOP и А++ / А+ енергетска класа на ладење / греење,
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • четиристран панел за рамномерна дистрибуција на воздухот
 • ниско ниво на бучава со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена
 • вградена пумпа за кондензна вода (висина на подигање до 850 mm), капсула со сребројонизирачки гранули во кадата за конденз за отстранување на непријатните мириси
 • можност за довод на свеж воздух
 • жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем)
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 75m
podstropna-220.jpg.220px Плафонски / парапетни клима уреди                                                       Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 5,0 ÷ 16,0 kW
 • Парапетна и таванска изведба со ултратенок дизајн (висина од само 235mm) за полесно вклопување во просторот
 • високи SEER и SCOP и А++ / А енергетска класа на ладење / греење
 • најнова Toshiba DC Hybrid инвертерска технологија со twin-rotary компресор
 • ниско ниво на бучава со помош на новата зголемена ламела за насочување на струењето на воздухот што резултира со зголемен проток на воздух и ефикасност на топлинска размена
 • можност за пумпа за конденз, можност за довод на свеж воздух,
 • жичен далечински управувач (со опција за тајмер, модул за дојава на аларм и режим на работа, како и можност за поврзување со BMS систем)
 • функција на самочистење и Auto-restart
 • максимална должина на инсталација до 75m
          twin, triple Twin, Triple и Double-Twin изведба на клима уреди
Digital Inverter и Super Digital Inverter

 • Греење: DI -15°C ÷ +15°C; SDI -20°C ÷ +15°C;
 • Ладење: -15°C ÷ +46°C
 • Капацитет: 10,0 ÷ 27,0 kW
 • Уреди кои се погодни за климатизација на повеќе простории со една надворешна единица
 • можност за Twin, Triple и Double-Twin изведба со плафонски / парапетни, касетни, каналки и ѕидни внатрешни единици како и истовремена контрола на сите единици