Вода | Вода

Carrier%20Logo%20New%20201030WG-61WG111 Carrier 30WG/61WG чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +65°C;
 • Капацитет: 22,6 ÷ 117,0 kW
  Водено ладена топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (scroll компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи COP од преку 5.4
 • температура на излез на вода до 65°С
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода;
 • фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа на надворешнaта единица
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
carrier 30XW-30XWH Carrier 30XW/30XWH чилер / топлинска пумпа 

 • Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +65°C;
 • Капацитет: 273 ÷ 1989 kW
  Водено ладена топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (screw компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи COP од преку 4.9
 • температура на излез на вода до 65°С
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, клима комори, санитарна топла вода;
 • фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
30XWV Carrier 30XWV/30XWHV инвертер чилер / топлинска пумпа  

 • Опсег на работа греење / ладење: 0°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 587 ÷ 2273 kW
 • Водено ладена инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (screw компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи COP од преку 6.1
 • температура на излез на вода до 50°С
 • можност за поврзување со: вентилоконвектори, радијатори, подно греење, санитарна топла вода, клима комори;
 • фабрички монтиран хидро модул со вградени: пумпа, експанзионен сад, flow switch, филтер и сигурносен вентил;
 • Pro-Dialog процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / контролер
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
23XRV-01 Carrier 23XRV чилер 

 • Опсег на работа ладење: 0°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 970 ÷ 1880 kW
 • Водено ладена инвертер топлинска пумпа со најнова Carrier компресорска технологија  (triple-rotor screw компресори)
 • висок коефициент на корисност и високи EER од преку 6.5
 • Carrier Comfort Network процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / котролер
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции
19XR Carrier 19XR/XRV чилер 

 • Опсег на работа ладење: 0°C ÷ +50°C;
 • Капацитет: 1000 ÷ 5300 kW
 • Центрифугален чилер со/без инвертер варијанта со најнова Carrier компресорска технологија  (centrifugal компресор)
 • висок коефициент на корисност и високи EER
 • Carrier Comfort Network процесор за контрола на сите параметри и оптимално сетирање за поголема енергетска ефикасност преку собен термостат / котролер
 • екстремно тивка работа
 • сертификат за квалитет од Eurovent, голем број на опции