Бакарни цевки

Бакарна цевна во котур со изолација – класа М1 за климатизација

  • Изолирана бакарна цевка, единечна
  • во согласност со EN 12735-1 / ASTM B 280 стандарди, класа М1, самогасечка
  • климатизација – ладилен медиум R22, R134A, R404A, R407C, R410A
  • Производство Европска Унија – Италија
Димензија Единечна мера метри 9899-802-500
1/4 X 0,80 котур – 50 метри
3/8 X 0,80 котур – 50 метри
1/2 x 0,80 котур – 50 метри
5/8 x 1,00 котур – 25 метри
3/4 x 1,00 котур – 25 метри
7/8 x 1,00 котур – 25 метри

Бакарна цевна права без изолација – класа М1 за климатизација

  • Бакарна цевка, единечна
  • во согласност со EN 12735-1 / ASTM B 280 стандарди
  • климатизација – ладилен медиум R22, R134A, R404A, R407C, R410A
  • Производство Европска Унија – Италија
Димензија Единечна мера метри Untitled2Copper-Pipes-bars
 1 X 1,0 парче – 5 метри
1” 1/8 X 1,25 парче – 5 метри
1” 3/8 X 1,25 парче – 5 метри
1” 5/8 X 1,25 парче – 5 метри
2” 1/8 X 1,65 парче – 5 метри

Comments are closed.