Сервис и подршка, сервисен тим

Кога купувате иновативен Carrier Toshiba  производ за Вашите потреби за греење, ладење и климатизација не добивате само најнапредна технологија туку и цврста гаранција за заштита на Вашата инвестиција. Времето на важење на Вашата гаранција и условите зависат од производот кој го користите.

Сервисниот тим на Енергија Ви стои на располагање за Вашите потреби:

  • гаранциско одржување и проверки
  • редовно одржување
  • сервисни услуги вон гарантен период
  • набавка на оригинални резервни делови
  • совети за правилна употреба и монтажа
  • техничка поддршка 24/7 каде и да сте

Договори за одржување:

Johnson Matthey

Inditex Stores (Zara, Massimo Dutti, Bershka…)

Grawe insurance company

и многу други….

Енергија Ви стои на располагање за договори за продолжување на важноста на гаранцијата на Вашиот производ во зависност од Вашите потреби.

Ниеден објект не може да функционира без квалитетно и редовно одржување. Енергија Ви нуди можност за постпродажни договори за редовно одржување на Вашиот систем за климатизација. Со планови за редовно превентивно одржување се грижиме за Вашиот систем преку целата година. Ние во Енергија редовно се грижиме за нашите клиенти, поради тоа секогаш користиме оригинални резервни делови и стручни сервисни тимови со поминати тренинзи во официјални Carrier Тoshiba  сервисни центри за брзо и квалитетно решавање на проблемите.

Контактирајте на 02/ 3061-466 за можностите за соработка.

SERVICE TEAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *